Mesečni Arhivi: april 2018

Tečaj za čebelarje začetnike 2018 Rečica ob Savinji

Tečaj za čebelarje začetnike 2018, na Rečici ob Savinji.

Kandidaturi ČZ SAŠA za izvedbo tečaja za čebelarje začetnike na našem območju, je komisija za izobraževanje pri ČZS ugodila. Na razpis se je prijavilo precej čebelarjev z našega in tudi drugih območij. Na podlagi večine prijav iz zgornjesavinjskega območja smo se odločili za izvedbo tečaja nekje na ožjem območju Mozirja. V ČD Rečica ob Savinji so nam pomagali pri zagotovitvi prostorov za teoretični del. Občina Rečica ob Savinji nam je zagotovila brezplačne prostore v Medgen borzi. V času nastanka članka je teoretični del že zaključen. Za izvedbo predavanj smo imeli odlične pogoje in vso razpoložljivo tehnično podporo s strani Medgen borze. Ob tej priliki bi se tudi lepo zahvalil Županu občine Rečica ob Savinji, g. Jeraj Vinku in oskrbnici Medgen Borze, ge. Urški Selišnik, seveda pa zahvala tudi predsedniku ČD Rečica ob Savinji, Glušič Daretu, ki je posredoval pri zagotovitvi lokacije. Tečaj je obiskovalo 50 čebelarjev začetnikov. Zahtevane teme predavanja smo v večini podali člani ČZ SAŠA, zdravstveno varstvo čebel in varno hrano pa so odpredavali strokovnjaki iz NVI in ČZS. Tečajniki so spoznali zgodovino čebel, biologijo in oskrbo čebel, čebelje paše, ter vrste in lastnosti čebeljih pridelkov, čebelje domovanje in specifike dela v čebelnjaku, čebelje bolezni in zdravstveno varstvo čebel, dobro čebelarsko prakso v povezavi z varno hrano in osnovno zakonodajo s področja čebelarstva. Tečajnike sedaj čakata še dva dni pravega dela s čebelami na učnih čebelnjakih.

Upamo, da smo uspeli tečajnikom predstaviti vso širino in specifike čebelarstva, da bodo lažje, brez večjih težav pričeli s to plemenito, naravi koristno, dejavnostjo.

Podrižnik Franc

foto: Vlado Lamut

Občni zbor ČZS 2018

V soboto, 7.4.2018 je potekal redni občni zbor ČZS.

Na občnem zboru sta prejeli ČD Mlinšek Velenje in ČD Vinska gora prejela odlikovanje Antona Janše I. stopnje za 90 let delovanja. Odlikovanji sta prevzela predsednika Miran Glinšek (ČD Mlinšek) in Anton Lesjak (ČD Vinska Gora).

Plemenilna postaja Lučka Bela je za zasluge pri ohranjanju Kranjske sivke prejela priznanje predsednika ČZS. Priznanje sta prevzela Anton Kumer (predsednik ČD Luče in vzrejevalec matic) ter Tomaž Lesnjak (predsednik ČZ SAŠA).

G A L E R I J A

foto: Marko Borko (ČZS)

Občni zbor ČZ SAŠA 2018

Čebelarska zveza SAŠA z novim predsednikom

V Nazarjah je v petek, 9. marca, potekal volilni občni zbor Zgornjesavinjsko-šaleške čebelarske zveze. Dosedanjim organom je namreč potekel mandat. Izvolili so novega predsednika, dva podpredsednika in ostale organe zveze ter podelili priznanja. Dogodka sta se udeležila tudi predstavnika Čebelarske zveze Slovenije. Zastopanost delegatov vseh v zvezo združenih čebelarskih družin in društev je bila izjemna – prvič doslej je bila udeležba stoodstotna.

Dosedanji predsednik zveze Ivan Čopar iz Mozirja je funkcijo predal novemu predsedniku – Tomažu Lesnjaku iz Šmartnega ob Paki, ki je bil doslej tajnik ČZ SAŠA. Podpredsednika ostajata še naprej na svojih funkcijah. Iz šaleške strani je to Miran Glinšek, predsednik ČD Mlinšek Velenje, iz zgornjesavinjske pa Franjo Podrižnik, sicer tudi predsednik ČD Kokarje.

V poročilu o preteklem letu je bilo naštetih veliko aktivnosti, ki jih je izvedla zveza, med drugim dan odprtih vrat slovenskih čebelnjakov, slovenski zajtrk, obisk dneva čebelarjev, čebelarski praznik v Gornjem Gradu… V organizaciji zveze ali z njeno pomočjo je potekalo več čebelarskih izobraževanj in predavanj, izdana pa je bila tudi redna številka – tokrat 18. po vrsti – glasila Čebelica SAŠA.

Med drugim je bilo izpostavljeno izjemno delovanje čebelarskih krožkov na osnovnih šolah, katerih mentorji ali somentorji so člani ČD, saj mladi krožkarji prinašajo iz tekmovanj številna priznanja za visoke uvrstitve. Tudi lani je bilo tako.

Kot predstavnik Čebelarske zveze Slovenije je spregovoril njen podpredsednik Anton Tomec. Dejal je, da je ČZ SAŠA ena najstabilnejših in najzanesljivejših območnih čebelarskih zvez. Poudaril je pomen ugleda, ki ga imajo čebelarji med prebivalstvom in uspeh slovenskih čebelarjev, ki so dosegli, da je OZN 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Zbrane pa je nagovoril tudi podpredsednik ČZS Franc Šmerc. Po slovesni podelitvi priznanj in odličij ter uradnem zaključku so se čebelarji zadržali še v prijetnem druženju in pogovorih o svoji najljubši temi – čebelah.

Marija Lebar