Tečaj za čebelarje začetnike 2018 Rečica ob Savinji

Tečaj za čebelarje začetnike 2018, na Rečici ob Savinji.

Kandidaturi ČZ SAŠA za izvedbo tečaja za čebelarje začetnike na našem območju, je komisija za izobraževanje pri ČZS ugodila. Na razpis se je prijavilo precej čebelarjev z našega in tudi drugih območij. Na podlagi večine prijav iz zgornjesavinjskega območja smo se odločili za izvedbo tečaja nekje na ožjem območju Mozirja. V ČD Rečica ob Savinji so nam pomagali pri zagotovitvi prostorov za teoretični del. Občina Rečica ob Savinji nam je zagotovila brezplačne prostore v Medgen borzi. V času nastanka članka je teoretični del že zaključen. Za izvedbo predavanj smo imeli odlične pogoje in vso razpoložljivo tehnično podporo s strani Medgen borze. Ob tej priliki bi se tudi lepo zahvalil Županu občine Rečica ob Savinji, g. Jeraj Vinku in oskrbnici Medgen Borze, ge. Urški Selišnik, seveda pa zahvala tudi predsedniku ČD Rečica ob Savinji, Glušič Daretu, ki je posredoval pri zagotovitvi lokacije. Tečaj je obiskovalo 50 čebelarjev začetnikov. Zahtevane teme predavanja smo v večini podali člani ČZ SAŠA, zdravstveno varstvo čebel in varno hrano pa so odpredavali strokovnjaki iz NVI in ČZS. Tečajniki so spoznali zgodovino čebel, biologijo in oskrbo čebel, čebelje paše, ter vrste in lastnosti čebeljih pridelkov, čebelje domovanje in specifike dela v čebelnjaku, čebelje bolezni in zdravstveno varstvo čebel, dobro čebelarsko prakso v povezavi z varno hrano in osnovno zakonodajo s področja čebelarstva. Tečajnike sedaj čakata še dva dni pravega dela s čebelami na učnih čebelnjakih.

Upamo, da smo uspeli tečajnikom predstaviti vso širino in specifike čebelarstva, da bodo lažje, brez večjih težav pričeli s to plemenito, naravi koristno, dejavnostjo.

Podrižnik Franc

foto: Vlado Lamut