ČEBELARSKA DRUŠTVA OBMOČJA ČZ SA-ŠA

 ČD VINSKA GORA

ČD MLINŠEK VELENJE

ČD RAVNE – ŠOŠTANJ

ČD ŠMARTNO OB PAKI

ČD JANEZ GOLIČNIK MOZIRJE

ČD REČICA OB SAVINJI

ČD LJUBNO

ČD LUČE

ČD SOLČAVA

ČD KOKARJE

ČD GORNJI GRAD