Organi ČZ SA-ŠA

UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

Tomaž LESNJAK
email: info@cz-sasa.si

PODPREDSEDNIK

Miran GLINŠEK

PODPREDSEDNIK

Franc PODRIŽNIK

TAJNIK

Bojan GAVEZ

email: tajnik@cz-sasa.si

BLAGAJNIK

Frančiška GROŠELJ

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Anton LESJAK

Miran GLINŠEK

Slavko DREV

Tomaž LESNJAK

Ivan ČOPAR

Franc PODRIŽNIK

Janez FALE

Darko GLUŠIČ

Jože GRUDNIK

Anton KUMER

Ivan GOLOB

 

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK

Jakob PRESEČNIK

ČLANA

Miran MEŽA

Matevž PODVINŠEK

NADOMESTNI ČLAN

Jurij SKORNŠEK

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

KOMISIJE IN ODBORI ČZ SAŠA

KADROVSKA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Franc PODRIŽNIK

ČLANI

Vita OSTRUH

Ivan KONOVŠEK

Klemen KLEMEN

Darko GLUŠIČ

 

UREDNIŠKI ODBOR

UREDNICA

Marija LEBAR

PREDSEDNIK

Miran GLINŠEK

ČLANI

Franc BEZOVŠEK

Igor KALIN

Stanislav DREV

Nataša KOPUŠAR

 

KOMISIJA ZA VZREJO MATIC

PREDSEDNIK

Tomaž LESNJAK
Mali Vrh 59
3327 ŠMARTNO OB PAKI

ČLANI

Anton KUMER
Krnica 52
3334 LUČE

Marijan MORAVEC
Kavče 23g
3325 VELENJE

Franc PODRIŽNIK
Kokarje 30
3331 NAZARJE

Zdravko GOLOB
Podvolovljek 13a
3334 LUČE

Jure VAVDI
Krnica 37
3334 LUČE