Ukrep menjava matic 2016

kranjskaTerenski svetovalec Franc Podrižnik obvešča, da se bo v letošnjem letu izvajal ukrep menjave matic 2016. V kolikor rabite pomoč oziroma svetovanje, se obrnite nanj. V primeru, da bo ugotovljena v posamezni čebelji družini prisotnost več kot 2 % čebel z rumenimi obročki na zadkih, se čebelarju svetujte menjavo matice v tej družini.

Za zamenjavo matic so upravičeni čebelarji, ki imajo v registru kmetijskih gospodarstev urejene vpise. Ali ima posamezen čebelar urejen vpis, lahko čebelarji preverijo na upravnih enotah ali pa pokličejo na ČZS dr. Peter Kozmusa. Poleg tega so za zamenjavo upravičeni čebelarji, ki v letu 2014 in 2015 niso prejeli matic. Vsak terenski svetovalec zbere potrebe po menjavi 100 matic.

 Izkoristite možnost!