občni zbor

Redni občni zbor ČZ SAŠA

IMG_1125V petek, 19. februarja 2016 je na gradu Vrbovec v Nazarjah potekal redni občni zbor ČZ SAŠA. Udeležili so se ga delegati čebelarskih društev območja ČZ SAŠA in člani UO in NO ČZ SAŠA. Od gostov so bili prisotni podpredsednik ČZS Franc Šmerc, predstavnik ČZ Spodnje Savinjske doline Jani Puckmaister, veterinarka dr Alenka Jurić in novoizvoljeni član UO ČZS Andrej Jernej.

Po izvolitvi delovnega predsedstva smo podelili odličja Antona Janše II. stopnje. Prejeli so jih Rudi Sotler (ČD Mlinšek Velenje), Dušan Gorenc (ČD Ravne Šoštanj) in Ernest Poštrak (ČD Ravne Šoštanj). Sledila so letna poročila, ki so jih podali predsednik Ivan Čopar, blagajnik Marko Purnat, predsednik NO Ivan Rop, za kadrovsko komisijo in komisijo za vzrejo matic pa tajnik Tomaž Lesnjak. Poročila si lahko ogledate TU!

V preteklem letu sta nas zapustila podpredsednik Edi Stropnik in predsednik častnega razsodišča Martin Meško. Zatro je bilo potrebno izvesti nadometne volitve. Kandidat za podpredsednika je bil Miran Glinšek (ČD Mlinšek Velenje), za člana častnega razsodišča pa Marijan Moravec (ČD Mlinšek Velenje). Oba kandidata sta bila potrjena.

V nadaljevanju sta predsednik in blagajnik podala še plana za leto 2016. Izvolili smo še delegata za občni zbor ČZS, ki je Marko Purnat.

V razpravi se nismo mogli izogniti pereči problematiki zdravil in zdravstvenega varstva čebel. Z veterinarko smo se dogovorili, da bi poskusili v letošnjem letu organizirati njene uradne ure na terenu vsaj enkrat na mesec, kjer bo na voljo čebelarjem za svetovanje. Smo pa bili deležni tudi pohval s strani čebelarskih kolegov z drugih območij, da smo lahko s svojo delavnostjo zgled vsem ostalim in da je pomembno sodelovanje.

Spodaj si lahko ogledate tudi reportažo VTV studia:

Občni zbor ČZ SA-ŠA 2014

DSC_0196V petek, 28.2.2014 je v restavraciji Gaj v Mozirju potekal redni občni zbor ČZ SA-ŠA, ki je bil tudi volilni občni zbor.

Zbralo se nas je skoraj 40 delegatov čebelarskih društev območja ČZ SA-ŠA, praporščakov, članov UO in NO ČZ SA-ŠA, ter gostje. Še posebej smo bili veseli, da je prišel tudi predsednik ČZS g. Boštjan Noč.

Občni zbor se je pričel s krajšim kulturnim programom, kjer nam je mladi glasbenik Bruno Šonc zaigral na harmoniko nekaj prijetnih melodij, nato pa se je predstavil še umetnik Alimpija Košarkoski, katerega specialnost so pravoslavne ikone, slika pa tudi panjske končnice.

Vse prisotne je pozdravil predsednik ČZ SA-ŠA g. Ivan Čopar. Podelili smo odlikovanja Antona Janše II. stopnje g. Antonu Reberšaku, g. Matjažu Prušniku, g. Žarku Poličniku, g. Hermanu Skledarju, g. Petru Vršniku in g. Primožu Robanu.

Poročilo predsednika o delu v letu 2013 je na tej povezavi.

Sledile so volitve novega vodstva. Na predlagano listo kandidatov ni bilo pripomb in je bila soglasno potrjena.

Organi ČZ SA-ŠA v mandatnem obdobju 2014-2018:

 • Predsednik: Ivan Čopar (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Podpredsednika: Edi Stropnik (ČD Mlinšek Velenje), Franc Podrižnik (ČD Kokarje)
 • Blagajnik: Marko Purnat (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Tajnik: Tomaž Lesnjak (ČD Šmartno ob Paki)
 • Nadzorni odbor: Rudi Cvikl (ČD Mlinšek Velenje), Jurij Skornšek (ČD J. Goličnik Mozirje), Ivan Rop (ČD Gornji Grad), nadomestni član Marjan Pečnik (ČD Kokarje)
 • Častno razsodišče: Martin Meško (ČD Mlinšek Velenje), Dušan Gorenc (ČD Ravne), Simon Slapnik (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Člani UO (predsedniki ČD območja ČZ SA-ŠA):
  • Anton Lesjak (ČD Vinska Gora)
  • Edi Stropnik (ČD Mlinšek Velenje)
  • Dušan Gorenc (ČD Ravne)
  • Tomaž Lesnjak (ČD Šmartno ob Paki)
  • Ivan Čopar (ČD J. Goličnik Mozirje)
  • Franc Podrižnik (ČD Kokarje)
  • Janez Fale (ČD Gornji Grad)
  • Jože Časl (ČD Rečica ob Savinji)
  • Vinko Petkovšek (ČD Ljubno ob Savinji)
  • Anton Kumer (ČD Luče)
  • Klemen Matk (ČD Solčava)

  Program dela za naslednje obdobje je zastavljen smelo. Najpomembnejša naloga vodstva je oživiti čebelarski center Saša Luče s primernimi vsebinami in vzpostavitev plemenilne postaje za čebelje matice na območju ČZ SA-ŠA.
  Na  koncu nam je nekaj vzpodbudnih besed namenil tudi g. Noč, občni zbor pa smo zaključili ob sproščeni debati.