mozirje

Tečaj za začetnike

 

učilnica

Na strani ČZS in v 2. številki Slovenskega čebelarja je objavljen razpis za TEČAJ ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE, ki bo potekal tudi v Mozirju!

Več informacij lahko najdete na strani Čebelarske zveze Slovenije:

TEČAJ ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE

Čebelarje, ki so člani čebelarskih društev območja ČZ SAŠA prosimo, da s prijavo seznanijo tudi predsednike društev.

 

Napovednik izobraževanj

učilnica

V ČZ SAŠA se trudimo, da bi za naše člane in tudi ostale čebelarje organizirali zanimiva predavanja in izobraževanja. Vsako leto prijavimo na ČZS nabor predavanj. Za letošnje leto imamo že odobrene in znane datume naslednjih izobraževanj:

 • 13. februar 2015, restavracija Gaj, Mozirje: BIOLOGIJA ČEBEL, predaval bo Zoran Zidarič
 • 13. marec 2015, restavracija Gaj, Mozirje: MEDOVITE RASTLINE IN MEDENJE,  predaval bo Franc Podrižnik.

Prav tako pa lahko z veseljem objavimo podatek, da je s strani ČZS potrjena izvedba TEČAJA ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE v Mozirju. Razpis bo objavljen v februarski številki Slovenskega čebelarja. Morebitne interesente vabimo, da se pravočasno prijavijo, saj je število mest omejeno. Prijavo je potrebno opraviti na ČZS (ne ČZ SAŠA!).

Tradicionalni slovenski zajtrk v Mozirju

IMG_1693

Tudi v Mozirskem vrtcu so v petek, 21.11.2014 imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Otroke so obiskali predsednik ČD Janez Goličnik Ivan Čopar, blagajnik ČZ SA-ŠA Marko Purnat in direktor občinske uporave občine Mozirje Ivo Glušič.

 

Ker slike povedo več, kot tisoč besed, si dogajanje oglejte v

G A L E R I J I !

Izobraževanja v novembru

učilnica

V mesecu novembru bodo na našem območju organizirana naslednja izobraževanja:

• petek, 14.11.2014 ob 17. uri, restavracija Gaj Mozirje
Marija SIVEC: TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA Z RAZLIČNIMI IZPELJANKAMI LISTOVNIH PANJEV

• sreda, 19.11.2014 OB 16. uri, grad Vrbovec Nazarje
Andreja KANDOLF BOROVŠAK: NOVA ZAKONODAJA O OZNAČEVANJU MEDU

 

VABLJENI!

Predavanje VZREJA ČEBELJIH MATIC

matica

V ponedeljek, 7. aprila 2014 bo ob 17:30 uri v restavraciji Gaj v Mozirju potekalo predavanje VZREJA ČEBELJIH MATIC, ki ga bo izvajal Milan Starovasnik.

 

Tema je zanimiva, zato vabljeni v čim večjem številu!

 

V mesecih maju in juniju so v planu tudi praktične delavnice iz teme Vzreja čebeljih matic, zato bo predhodno teoretično znanje dobrodošlo.

Občni zbor ČZ SA-ŠA 2014

DSC_0196V petek, 28.2.2014 je v restavraciji Gaj v Mozirju potekal redni občni zbor ČZ SA-ŠA, ki je bil tudi volilni občni zbor.

Zbralo se nas je skoraj 40 delegatov čebelarskih društev območja ČZ SA-ŠA, praporščakov, članov UO in NO ČZ SA-ŠA, ter gostje. Še posebej smo bili veseli, da je prišel tudi predsednik ČZS g. Boštjan Noč.

Občni zbor se je pričel s krajšim kulturnim programom, kjer nam je mladi glasbenik Bruno Šonc zaigral na harmoniko nekaj prijetnih melodij, nato pa se je predstavil še umetnik Alimpija Košarkoski, katerega specialnost so pravoslavne ikone, slika pa tudi panjske končnice.

Vse prisotne je pozdravil predsednik ČZ SA-ŠA g. Ivan Čopar. Podelili smo odlikovanja Antona Janše II. stopnje g. Antonu Reberšaku, g. Matjažu Prušniku, g. Žarku Poličniku, g. Hermanu Skledarju, g. Petru Vršniku in g. Primožu Robanu.

Poročilo predsednika o delu v letu 2013 je na tej povezavi.

Sledile so volitve novega vodstva. Na predlagano listo kandidatov ni bilo pripomb in je bila soglasno potrjena.

Organi ČZ SA-ŠA v mandatnem obdobju 2014-2018:

 • Predsednik: Ivan Čopar (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Podpredsednika: Edi Stropnik (ČD Mlinšek Velenje), Franc Podrižnik (ČD Kokarje)
 • Blagajnik: Marko Purnat (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Tajnik: Tomaž Lesnjak (ČD Šmartno ob Paki)
 • Nadzorni odbor: Rudi Cvikl (ČD Mlinšek Velenje), Jurij Skornšek (ČD J. Goličnik Mozirje), Ivan Rop (ČD Gornji Grad), nadomestni član Marjan Pečnik (ČD Kokarje)
 • Častno razsodišče: Martin Meško (ČD Mlinšek Velenje), Dušan Gorenc (ČD Ravne), Simon Slapnik (ČD J. Goličnik Mozirje)
 • Člani UO (predsedniki ČD območja ČZ SA-ŠA):
  • Anton Lesjak (ČD Vinska Gora)
  • Edi Stropnik (ČD Mlinšek Velenje)
  • Dušan Gorenc (ČD Ravne)
  • Tomaž Lesnjak (ČD Šmartno ob Paki)
  • Ivan Čopar (ČD J. Goličnik Mozirje)
  • Franc Podrižnik (ČD Kokarje)
  • Janez Fale (ČD Gornji Grad)
  • Jože Časl (ČD Rečica ob Savinji)
  • Vinko Petkovšek (ČD Ljubno ob Savinji)
  • Anton Kumer (ČD Luče)
  • Klemen Matk (ČD Solčava)

  Program dela za naslednje obdobje je zastavljen smelo. Najpomembnejša naloga vodstva je oživiti čebelarski center Saša Luče s primernimi vsebinami in vzpostavitev plemenilne postaje za čebelje matice na območju ČZ SA-ŠA.
  Na  koncu nam je nekaj vzpodbudnih besed namenil tudi g. Noč, občni zbor pa smo zaključili ob sproščeni debati.