luče

Matice v Lučah

matica

V Lučah poteka vzreja matic!

Vabljeni k nakupu čiste kranjske sivke, možna je dobava gospodarskih in plemenskih matic.

Več informacij: Kumer Anton – 031 793 032

Dela na plemenilni postaji Lučka Bela

20160514_083917Na plemenilni postaji so 14. maja potekala dela pri ureditvi okolice in postavitvi zaščitne ograje.

Dela so potekala dobro in po planih. Še enkrat iskrena hvala vsem sodelujočim.

Več pa si lahko ogledate v

GALERIJI SLIK!

Vzreja matic 2016

V Lučah je vse pripravljeno za drugo sezono vzreje matic!

V maju sprejemamo prednaročila, matice bodo na voljo po 10. juniju.

telefon: Kumer Anton – 031 793 032

3. strokovno srečanje v ČC Saša Luče

luce2015V soboto, 27.6.2015 smo pripravili že 3. srečanje čebelarjev ČZ SAŠA pri čebelarskem centru Saša v Lučah. Vsako leto najprej obravnavamo stokovne teme, srečanje pa zaključimo s priložnostnim piknikom.

Letos se nas je zbralo več kot 40. Za strokovni del je bilo najprej predvideno predavanje veterinarke Alenke Jurić, ki pa ga je zaradi obilice dela zadnji trenutek odpovedala. Tako smo strokovni del razdelili na dva dela, v dveh skupinah. Ena skupina se je podala v gozd in pod strokovnim vodenjem izkušenega čebelarja Franca Bezovška iskala povzročitelje gozdnega medenja. Franc jim je s svojim bogatim praktičnim znanjem svetoval, kje je potrebno iskati posamezne povzročitelje, lekanje oz. kaparje in ušice tako na smreki kot na hoji. Prav tako so pregledali vejice javorja in lipe.

Drugi del sta pripravila terenski svetovalec Franc Podrižnik in senzorični ocenjevalec Tomaž Lesnjak. Navzočim je bil predstavljen način izvajanja analize medu. Franc je praktično prikazal izvajanje meritve elektroprevodnosti in vsebnosti vode v medu. Tomaž pa je navzoče seznanil s senzoričnimi lastnostmi posameznih vrst medov, ki so jih udeleženci lahko tudi poskusili.

Po končanem strokovnem delu je sledila še pogostitev, ki so jo pripravili člani ČD Luče. Ob sproščenem pogovoru smo izvedeli še marsikatero zanimivost iz sveta čebel. Škoda le, da se takšnih dogodkov ne udeležuje več mlajših čebelarjev, saj vsaka dodatna izkušnja pri delu s čebelami velja.