ČZ SAŠA

Občni zbor ČZ SAŠA 2018

Čebelarska zveza SAŠA z novim predsednikom

V Nazarjah je v petek, 9. marca, potekal volilni občni zbor Zgornjesavinjsko-šaleške čebelarske zveze. Dosedanjim organom je namreč potekel mandat. Izvolili so novega predsednika, dva podpredsednika in ostale organe zveze ter podelili priznanja. Dogodka sta se udeležila tudi predstavnika Čebelarske zveze Slovenije. Zastopanost delegatov vseh v zvezo združenih čebelarskih družin in društev je bila izjemna – prvič doslej je bila udeležba stoodstotna.

Dosedanji predsednik zveze Ivan Čopar iz Mozirja je funkcijo predal novemu predsedniku – Tomažu Lesnjaku iz Šmartnega ob Paki, ki je bil doslej tajnik ČZ SAŠA. Podpredsednika ostajata še naprej na svojih funkcijah. Iz šaleške strani je to Miran Glinšek, predsednik ČD Mlinšek Velenje, iz zgornjesavinjske pa Franjo Podrižnik, sicer tudi predsednik ČD Kokarje.

V poročilu o preteklem letu je bilo naštetih veliko aktivnosti, ki jih je izvedla zveza, med drugim dan odprtih vrat slovenskih čebelnjakov, slovenski zajtrk, obisk dneva čebelarjev, čebelarski praznik v Gornjem Gradu… V organizaciji zveze ali z njeno pomočjo je potekalo več čebelarskih izobraževanj in predavanj, izdana pa je bila tudi redna številka – tokrat 18. po vrsti – glasila Čebelica SAŠA.

Med drugim je bilo izpostavljeno izjemno delovanje čebelarskih krožkov na osnovnih šolah, katerih mentorji ali somentorji so člani ČD, saj mladi krožkarji prinašajo iz tekmovanj številna priznanja za visoke uvrstitve. Tudi lani je bilo tako.

Kot predstavnik Čebelarske zveze Slovenije je spregovoril njen podpredsednik Anton Tomec. Dejal je, da je ČZ SAŠA ena najstabilnejših in najzanesljivejših območnih čebelarskih zvez. Poudaril je pomen ugleda, ki ga imajo čebelarji med prebivalstvom in uspeh slovenskih čebelarjev, ki so dosegli, da je OZN 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Zbrane pa je nagovoril tudi podpredsednik ČZS Franc Šmerc. Po slovesni podelitvi priznanj in odličij ter uradnem zaključku so se čebelarji zadržali še v prijetnem druženju in pogovorih o svoji najljubši temi – čebelah.

Marija Lebar

Strokovna ekskurzija ČZ SAŠA 2016

STROKOVNA EKSKURZIJA ČZ SAŠA

VARAŽDIN 25.6. 2016

varaždin

STROKOVNA EKSKURZIJA JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV PRESTAVLJENA NA KASNEJŠI DATUM!

Dela na plemenilni postaji Lučka Bela

20160514_083917Na plemenilni postaji so 14. maja potekala dela pri ureditvi okolice in postavitvi zaščitne ograje.

Dela so potekala dobro in po planih. Še enkrat iskrena hvala vsem sodelujočim.

Več pa si lahko ogledate v

GALERIJI SLIK!

39. državno tekmovanje mladih čebelarjev

20160507_152909V soboto, 7. maja je v Markovcih pri Ptuju potekalo 39. državno tekmovanje mladih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo več kot 500 mladih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo tudi 26 mladih čebelarjev območja ČZ SAŠA, in sicer učenci osnovne šole Blaža Arniča Luče, osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad, osnovne šole Nazarje, osnovne šole Mozirje in osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki. V letošnjem letu smo tudi prvič organizirali skupen avtobusni prevoz za krožkarje in spremljevalce.

V Markovcih nas je pričakalo prijetno vreme in tudi topel sprejem domačinov. Poleg tekmovanja so nam pripravili tudi bogat spremljevalni program. Tako smo si ogledali občinsko središče z muzejem in cerkev sv. Marka, čeblenjak tamkajšnje čebelarske družine, v telovadnici pa etnografsko predstavitev njihovih pustnih običajev.

Seveda je bila osrednja tema srečanja preizkus bogatega znanja našega podmladka. Pokazati so morali svoje znanje iz biologije čebel, panjskih sistemov, medovitih rastlin in tudi določeno znanje iz praktičnega dela. Tekmovalci so reševali naloge v ekipah, ki sta jo sestavljala dva tekmovalca. Iz območja ČZ SAŠA je tako sodelovalo 13 ekip, ki so dosegle odlične rezultate. Vsem tekmovalcem in mentorjem čestitamo za pokazano znanje.

V letu 2017 bo potekalo že 40. državno tekmovanje mladih čebelarjev, ki pa bo na območju ČZ SAŠA, saj je organizator ČD Mlinšek Velenje skupaj z MO Velenje, tekmovanje pa bo potekalo na osnovni šoli Gustav Šilih Velenje.

 

DOGAJANJE SI LAHKO OGLEDATE TUDI V GALERIJI

Redni občni zbor ČZ SAŠA

IMG_1125V petek, 19. februarja 2016 je na gradu Vrbovec v Nazarjah potekal redni občni zbor ČZ SAŠA. Udeležili so se ga delegati čebelarskih društev območja ČZ SAŠA in člani UO in NO ČZ SAŠA. Od gostov so bili prisotni podpredsednik ČZS Franc Šmerc, predstavnik ČZ Spodnje Savinjske doline Jani Puckmaister, veterinarka dr Alenka Jurić in novoizvoljeni član UO ČZS Andrej Jernej.

Po izvolitvi delovnega predsedstva smo podelili odličja Antona Janše II. stopnje. Prejeli so jih Rudi Sotler (ČD Mlinšek Velenje), Dušan Gorenc (ČD Ravne Šoštanj) in Ernest Poštrak (ČD Ravne Šoštanj). Sledila so letna poročila, ki so jih podali predsednik Ivan Čopar, blagajnik Marko Purnat, predsednik NO Ivan Rop, za kadrovsko komisijo in komisijo za vzrejo matic pa tajnik Tomaž Lesnjak. Poročila si lahko ogledate TU!

V preteklem letu sta nas zapustila podpredsednik Edi Stropnik in predsednik častnega razsodišča Martin Meško. Zatro je bilo potrebno izvesti nadometne volitve. Kandidat za podpredsednika je bil Miran Glinšek (ČD Mlinšek Velenje), za člana častnega razsodišča pa Marijan Moravec (ČD Mlinšek Velenje). Oba kandidata sta bila potrjena.

V nadaljevanju sta predsednik in blagajnik podala še plana za leto 2016. Izvolili smo še delegata za občni zbor ČZS, ki je Marko Purnat.

V razpravi se nismo mogli izogniti pereči problematiki zdravil in zdravstvenega varstva čebel. Z veterinarko smo se dogovorili, da bi poskusili v letošnjem letu organizirati njene uradne ure na terenu vsaj enkrat na mesec, kjer bo na voljo čebelarjem za svetovanje. Smo pa bili deležni tudi pohval s strani čebelarskih kolegov z drugih območij, da smo lahko s svojo delavnostjo zgled vsem ostalim in da je pomembno sodelovanje.

Spodaj si lahko ogledate tudi reportažo VTV studia:

Devetdeset let čebelarske družine Janeza Goličnika Mozirje

2015  08. 07. LOKE 153Čebelarska družina je bila v Mozirju ustanovljena davnega leta 1925, o čemer priča letnica na ohranjenem starem praporu. Letos torej beležimo devet desetletij svojega delovanja. Ob tej priložnosti smo v soboto, 5. septembra, v Šmihelu pripravili slovesnost in po uradnem delu še prijateljsko druženje.

V uvodnem nagovoru je predsednik ČD JG Mozirje Ivan Čopar preletel zgodovinska dejstva in naštel številne aktivnosti in projekte, ki smo jih v družini uresničili zlasti v novejšem obdobju. In teh je bilo kar precej. Poleg redne dejavnosti družina posveča veliko pozornost vzgoji mladih čebelarjev v krožku na Osnovni šoli Mozirje, zelo aktivno deluje v okviru Čebelarske zveze Saša. V organih ČZS imamo več svojih predstavnikov. Naši člani se redno udeležujejo različnih izobraževanj in usposabljanj.

Dobro sodelujemo s čebelarskimi družinami in čebelarskimi ter ostalimi društvi v Zgornji Savinjski dolini in v Mozirju in smo prisotni pri številnih dogodkih v matični občini. Še posebej je Čopar podčrtal odlično sodelovanje z Občino Mozirje in Sadjarskim društvom Franca Praprotnika Mozirje. Obema omenjenima smo na slovesnosti podelili posebni zahvali.

Čebelarsko zvezo Slovenije sta ob odsotnosti predsednika Boštjana Noča zastopala podpredsednik Franc Šmerc in tajnik Anton Tomec. ČZS je mozirske čebelarjeob jubileju odlikovala z odličjem Antona Janše II. stopnje, ki sta ga Šmerc in Tomec predala Čoparju. Pri tem sta z iskrenimi besedami, ki sta jih izrekla v svojih govorih, in s čestitkami navdušila prisotne.

Podeljena so bila še priznanja čebelarske družine svojim najbolj požrtvovalnim članom za večletno aktivno delovanje, podeljene pa so bile tudi značke zvestobe za jubilejne obletnice članstva v družini. Med njimi jih je bilo kar precej, ki so člani že petdeset ali celo več let. Sledili so pozdravni govori in predaja daril predstavnikov sosednjih družin.

Prireditev je povezovala Judita Marovt, s petjem pa so jo polepšali Moški pevski zbor Šmihel in tamkajšnji učenci. Ti so pripravili tudi recitacijo pesmi Ciciban in čebela. Ob glasbi dua Opala se je nadaljevalo sproščeno praznovanje.

Marija Lebar

GALERIJA    SLIK!

Knjiga IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST

izpreteklosti

V letu 2010 je ČZ SA-ŠA v okviru projekta Spoznajmo ČZ SA-ŠA izdala knjigo IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST. Projekt je bil delno sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V prvi vrsti je knjiga priročnih, kjer najdejo tako začetniki kot tudi izkušeni čebelarji informacije, kako se spoprijeti z izzivi pri čebelarjenju. Knjiga je tudi pomemben dokument za naše zanamce, saj je v njej predstavljena zgodovina čebelarjenja v Zgornjesavinjski in Šaleški dolini, predstavljene pa so tudi občine, čebelarska društva in čebelarji območja ČZ SA-ŠA.

Sedaj lahko to knjigo v elektronski obliki najdete na naši internetni strani na spodnji povezavi in si jo lahko tudi shranite.

IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST