Izobraževanja v novembru

učilnica

V mesecu novembru bodo na našem območju organizirana naslednja izobraževanja:

• petek, 14.11.2014 ob 17. uri, restavracija Gaj Mozirje
Marija SIVEC: TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA Z RAZLIČNIMI IZPELJANKAMI LISTOVNIH PANJEV

• sreda, 19.11.2014 OB 16. uri, grad Vrbovec Nazarje
Andreja KANDOLF BOROVŠAK: NOVA ZAKONODAJA O OZNAČEVANJU MEDU

 

VABLJENI!