IZOBRAŽEVANJA FEBRUAR – MAREC

V februarju in marcu so planirana naslednja izobraževanja:

11.2.2016 ob 17. uri – GASILNI DOM MOZIRJE: Janez Gačnik – SADJARSTVO IN ČEBELARSTVO

15.2.2016 ob 17. uri – GRAD VRBOVEC NAZARJE: Boštjan Kojek – ČEBELARJENJE V IZPELJANKAH LISTOVNIH PANJEV

18.2.2016 ob 16. uri – ANDARGOŠKI ZAVOD VELENJE (ljudska univerza Velenje): Alenka Jurič – PRAVILNA UPORABA ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE VAROZE

3.3.2016 ob 17. uri – OBČINA ŠOŠTANJ: Andreja Kandolf Borovšak: SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU – OBNOVITVENI SEMINAR

17.3.2016 ob 16. uri – MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI: Boštjan Noč: VZREJA ČEBELJIH MATIC ZA LASTNE POTREBE

 

VABLJENI!