cz-sasa

Matice v Lučah

matica

V Lučah poteka vzreja matic!

Vabljeni k nakupu čiste kranjske sivke, možna je dobava gospodarskih in plemenskih matic.

Več informacij: Kumer Anton – 031 793 032

Strokovna ekskurzija ČZ SAŠA 2016

STROKOVNA EKSKURZIJA ČZ SAŠA

VARAŽDIN 25.6. 2016

varaždin

STROKOVNA EKSKURZIJA JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV PRESTAVLJENA NA KASNEJŠI DATUM!

Dela na plemenilni postaji Lučka Bela

20160514_083917Na plemenilni postaji so 14. maja potekala dela pri ureditvi okolice in postavitvi zaščitne ograje.

Dela so potekala dobro in po planih. Še enkrat iskrena hvala vsem sodelujočim.

Več pa si lahko ogledate v

GALERIJI SLIK!

39. državno tekmovanje mladih čebelarjev

20160507_152909V soboto, 7. maja je v Markovcih pri Ptuju potekalo 39. državno tekmovanje mladih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo več kot 500 mladih čebelarjev. Tekmovanja se je udeležilo tudi 26 mladih čebelarjev območja ČZ SAŠA, in sicer učenci osnovne šole Blaža Arniča Luče, osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad, osnovne šole Nazarje, osnovne šole Mozirje in osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki. V letošnjem letu smo tudi prvič organizirali skupen avtobusni prevoz za krožkarje in spremljevalce.

V Markovcih nas je pričakalo prijetno vreme in tudi topel sprejem domačinov. Poleg tekmovanja so nam pripravili tudi bogat spremljevalni program. Tako smo si ogledali občinsko središče z muzejem in cerkev sv. Marka, čeblenjak tamkajšnje čebelarske družine, v telovadnici pa etnografsko predstavitev njihovih pustnih običajev.

Seveda je bila osrednja tema srečanja preizkus bogatega znanja našega podmladka. Pokazati so morali svoje znanje iz biologije čebel, panjskih sistemov, medovitih rastlin in tudi določeno znanje iz praktičnega dela. Tekmovalci so reševali naloge v ekipah, ki sta jo sestavljala dva tekmovalca. Iz območja ČZ SAŠA je tako sodelovalo 13 ekip, ki so dosegle odlične rezultate. Vsem tekmovalcem in mentorjem čestitamo za pokazano znanje.

V letu 2017 bo potekalo že 40. državno tekmovanje mladih čebelarjev, ki pa bo na območju ČZ SAŠA, saj je organizator ČD Mlinšek Velenje skupaj z MO Velenje, tekmovanje pa bo potekalo na osnovni šoli Gustav Šilih Velenje.

 

DOGAJANJE SI LAHKO OGLEDATE TUDI V GALERIJI

Vzreja matic 2016

V Lučah je vse pripravljeno za drugo sezono vzreje matic!

V maju sprejemamo prednaročila, matice bodo na voljo po 10. juniju.

telefon: Kumer Anton – 031 793 032

Ukrep menjava matic 2016

kranjskaTerenski svetovalec Franc Podrižnik obvešča, da se bo v letošnjem letu izvajal ukrep menjave matic 2016. V kolikor rabite pomoč oziroma svetovanje, se obrnite nanj. V primeru, da bo ugotovljena v posamezni čebelji družini prisotnost več kot 2 % čebel z rumenimi obročki na zadkih, se čebelarju svetujte menjavo matice v tej družini.

Za zamenjavo matic so upravičeni čebelarji, ki imajo v registru kmetijskih gospodarstev urejene vpise. Ali ima posamezen čebelar urejen vpis, lahko čebelarji preverijo na upravnih enotah ali pa pokličejo na ČZS dr. Peter Kozmusa. Poleg tega so za zamenjavo upravičeni čebelarji, ki v letu 2014 in 2015 niso prejeli matic. Vsak terenski svetovalec zbere potrebe po menjavi 100 matic.

 Izkoristite možnost!

Redni občni zbor ČZ SAŠA

IMG_1125V petek, 19. februarja 2016 je na gradu Vrbovec v Nazarjah potekal redni občni zbor ČZ SAŠA. Udeležili so se ga delegati čebelarskih društev območja ČZ SAŠA in člani UO in NO ČZ SAŠA. Od gostov so bili prisotni podpredsednik ČZS Franc Šmerc, predstavnik ČZ Spodnje Savinjske doline Jani Puckmaister, veterinarka dr Alenka Jurić in novoizvoljeni član UO ČZS Andrej Jernej.

Po izvolitvi delovnega predsedstva smo podelili odličja Antona Janše II. stopnje. Prejeli so jih Rudi Sotler (ČD Mlinšek Velenje), Dušan Gorenc (ČD Ravne Šoštanj) in Ernest Poštrak (ČD Ravne Šoštanj). Sledila so letna poročila, ki so jih podali predsednik Ivan Čopar, blagajnik Marko Purnat, predsednik NO Ivan Rop, za kadrovsko komisijo in komisijo za vzrejo matic pa tajnik Tomaž Lesnjak. Poročila si lahko ogledate TU!

V preteklem letu sta nas zapustila podpredsednik Edi Stropnik in predsednik častnega razsodišča Martin Meško. Zatro je bilo potrebno izvesti nadometne volitve. Kandidat za podpredsednika je bil Miran Glinšek (ČD Mlinšek Velenje), za člana častnega razsodišča pa Marijan Moravec (ČD Mlinšek Velenje). Oba kandidata sta bila potrjena.

V nadaljevanju sta predsednik in blagajnik podala še plana za leto 2016. Izvolili smo še delegata za občni zbor ČZS, ki je Marko Purnat.

V razpravi se nismo mogli izogniti pereči problematiki zdravil in zdravstvenega varstva čebel. Z veterinarko smo se dogovorili, da bi poskusili v letošnjem letu organizirati njene uradne ure na terenu vsaj enkrat na mesec, kjer bo na voljo čebelarjem za svetovanje. Smo pa bili deležni tudi pohval s strani čebelarskih kolegov z drugih območij, da smo lahko s svojo delavnostjo zgled vsem ostalim in da je pomembno sodelovanje.

Spodaj si lahko ogledate tudi reportažo VTV studia:

IZOBRAŽEVANJA FEBRUAR – MAREC

V februarju in marcu so planirana naslednja izobraževanja:

11.2.2016 ob 17. uri – GASILNI DOM MOZIRJE: Janez Gačnik – SADJARSTVO IN ČEBELARSTVO

15.2.2016 ob 17. uri – GRAD VRBOVEC NAZARJE: Boštjan Kojek – ČEBELARJENJE V IZPELJANKAH LISTOVNIH PANJEV

18.2.2016 ob 16. uri – ANDARGOŠKI ZAVOD VELENJE (ljudska univerza Velenje): Alenka Jurič – PRAVILNA UPORABA ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE VAROZE

3.3.2016 ob 17. uri – OBČINA ŠOŠTANJ: Andreja Kandolf Borovšak: SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU – OBNOVITVENI SEMINAR

17.3.2016 ob 16. uri – MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI: Boštjan Noč: VZREJA ČEBELJIH MATIC ZA LASTNE POTREBE

 

VABLJENI!

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet

DSC03198V ponedeljek, 21.12.2015 je predsednik ČZS g. Boštjan Noč v okviru akcije Svetovni dan čebel združuje Slkovence in povezuje svet obiskal del območja ČZ SAŠA, in sicer Zgornjesavinjsko in Zadrečko dolino ter Šmartno ob Paki. Srečal se je z vodstvi čebelarskih društev in čebelarji, župani občin in vidnimi člani lokalnih skupnosti.

V svojem nagovoru na posameznih lokacijah je predsednik poudaril pomembnost tega, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Seveda se ni mogel izogniti trenutni pereči tematiki o medu.

Kljub vsem problemom so vsi navzoči dali podporo prizadevanjem ČZS za razglasitev svetovnega dneva čebel in tudi zaupanje čebeljim pridelkom, ki jih pridelujemo slovenski čebelarji.

Več o dogajanju pa v GALERIJI!

Čebelarska maša v Novi Štifti pri Gornjem Gradu

20151206_095908

ZAHVALA ZA ČEBELARSKO MAŠO V NOVI ŠTIFTI PRI MARIJI ZVEZDI

Prvo nedeljo v mesecu decembru smo se zbrali čebelarji SZ Slovenije pri Sveti maši v Novi Štifti. Našemu zavetniku Ambrožu smo se zahvalili za letošnji pridelek. Sveta maša, 11. po vrsti, je potekala v prijetnem vzdušju, za kar se moramo zahvaliti našim pridnim in prizadevnim čebelarjem in čebelarkam. Posebna zahvala gre praporščakom, katerih je bilo trinajst. Posebna zahvala gre pevskemu zboru Čebelarske zveze Slovenije, župniku G. Ternarju, govornikom in naši trem kuharicam, ki so poskrbele, da so bili naši želodčki polni, da smo lažje poklepetali o naših čebelah.

 

Vsem želimo vesele božične paznike in srečno novo leto 2016.

 

NAJ MEDI!

 

ČD Gornji Grad in organizatorja Rop Ivan in Viktorija

 

GALERIJA!